Przykłady realizacji wykonanych przez EMAS

1.Sterowanie kotłownią o temperaturze wody na wyjściu z kotłów 1250C.

EMAS zaprojektował, wykonał i uruchomił system sterowania kotłownią opalaną gazem i olejem o mocy 18 MW na lotnisku Okęcie w Warszawie na zlecenie PLL "LOT" z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego amerykańskiej firmy National Instruments.

System obejmuje między innymi:

  1. sterowanie za pomocą falowników pomp obiegowych w celu stabilizacji różnicy ciśnień w sieci lub opcjonalnie stabilizacji wielkości przepływu.
  2. sterowanie za pomocą falowników pompami uzupełniająco-stabilizacyjnymi w celu stabilizacji ciśnienia w kotłach.
  3. sterowanie za pomocą falowników pompami mieszającymi w celu stabilizacji temperatury wody powrotnej w kotłach.
  4. Regulacja temperatury (wariantowo pogodowa) na wyjściu z kotłowni.
  5. Regulacja ciśnienia w odgazowywaczu.
  6. Regulacja poziomu wody w zbiornikach wody
  7. Regulacja temperatury wody uzdatnionej

Rys. 1 i 2 pokazują przykładowe okna programu sterującego kotłownią.

Rys. 1. Widok okna KOTŁOWNIA komputerowego sytemu sterowania kotłownią w przedsiębiorstwie PLL 'LOT' na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Rys. 1. Widok okna KOTŁOWNIA komputerowego sytemu sterowania kotłownią w przedsiębiorstwie PLL "LOT" na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Rys. 2. Widok okna KOCIOŁ komputerowego sytemu sterowania kotłownią w przedsiębiorstwie PLL 'LOT' na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Rys. 2. Widok okna KOCIOŁ komputerowego sytemu sterowania kotłownią w przedsiębiorstwie PLL "LOT" na lotnisku Okęcie w Warszawie.

2. System monitoringu parametrów procesu malowania wagonów w Fabryce Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej.

Rys. 3. Okno KABINA komputerowego programu EMAS_9 systemu monitoringu malarni wagonów.

Rys. 3. Okno KABINA komputerowego programu EMAS_9 systemu monitoringu malarni wagonów.

Okno KABINA służy do wizualizacji parametrów procesu i stanu elementów wykonawczych takich jak wentylatory i palniki. Ponadto pokazana jest faza (tryb) w jakiej znajduje się kabina.

LINIA BITUMICZNA

3. System sterowania linią produkującą półfabrykat do produkcji podsufitek i chodniczków do samochodów w zakładach LEAR w Płocku.

Zadaniem sytemu sterowania jest umożliwienie tworzenia receptur masy bitumicznej i następnie ich realizowanie w sposób automatyczny.

Rys. 4. Okno STEROWANIE komputerowego programu sterującego linią bitumiczną w Zakładach 'LEAR' w Płocku.

Rys. 4. Okno STEROWANIE komputerowego programu sterującego linią bitumiczną w Zakładach "LEAR" w Płocku.

4. Stanowisko do testowania lodówek w fabryce "AMICA" we Wronkach.

Rys. 5. Okno LODÓWKI komputerowego programu testującego parametry lodówek w zakładach 'AMICA' we Wronkach

Rys. 5. Okno LODÓWKI komputerowego programu testującego parametry lodówek w zakładach "AMICA" we Wronkach

5. System sterowania w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rys. 6. System sterowania w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rys. 6. System sterowania w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

6. Testery na linii produkującej styczniki w fabryce DANFOSS w Grodzisku Mazowieckim.

Rys. 7. Okno TEST komputerowego programu TEST_EMAS_2 sterującego testerem styczników w zakładach DANFOSS.

Rys. 7. Okno TEST komputerowego programu TEST_EMAS_2 sterującego testerem styczników w zakładach DANFOSS.

7. Suszarka próżniowa do drewna

Na rys. 8 pokazano jedno z kilkunastu okien komputerowego systemu sterowania.

Rys. 8. Widok okna głównego systemu sterowania suszarką próżniową firmy EMAS

Rys. 8. Widok okna głównego systemu sterowania suszarką próżniową firmy EMAS

8. Inne

EMAS wykonała szereg innych systemów sterowania i monitoringu nie tylko w przemyśle ale także w budynkach (monitoring sieci tryskaczy p.pożarowych w wieżowcu INTRACO II w Warszawie) monitoring systemu klimatyzacji w budynku TP S.A itp.)

Ponadto wykonywaliśmy także prace związane z komputerowymi systemami pomiarowymi w warszawskich uczelniach.